STAŁA OCHRONA OBIEKTÓW

OCHRONA FIZYCZNA

BOSS Protection Group świadczy usługę ochrony mienia realizowaną w formie stałej lub doraźnej. Oferujemy kompleksową usługę ochrony fizycznej obiektów zgodną
z wymaganiami Ustawy o ochronie osób i mienia i zapewniającą zabezpieczenia interesów naszych Klientów. Realizując usługę ochrony obiektu nie ograniczamy się jedynie do zapewnienia samych posterunków ochrony ale gwarantujemy realne wsparcie w postaci skutecznego systemu kontroli i nadzoru realizowanego przez doświadczonych koordynatorów ochrony.

BOSS PROTECTION GROUP 30012

Wszyscy nasi pracownicy posiadają aktualne zaświadczenie o niekaralności a część z nich legitymuje się wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. W zależności od specyfiki chronionego obiektu nasi pracownicy wyposażani są w środki łączności bezprzewodowej, telefony komórkowe oraz środki przymusu bezpośredniego.

Pracownicy BOSS Protection Group posiadają jednolite umundurowanie zgodnie z Ustawą o ochronie osób i mienia a na potrzeby Klienta oferujemy dostosowanie umundurowania do specyfiki chronionego obiektu.

OCHRONA IMPREZ MASOWYCH

Ochrona imprez masowych, rekreacyjnych, firmowych, targowych, okolicznościowych itp. Doświadczeni i kwalifikowani pracownicy ochrony.
SPRAWDŹ

OCHRONA FIZYCZNA

Oferujemy kompleksową usługę ochrony fizycznej obiektów zgodną z wymaganiami Ustawy o ochronie osób i mienia i zapewniającą zabezpieczenia interesów naszych Klientów.
SPRAWDŹ

USŁUGI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

BOSS Cleaning, wyspecjalizowana marka grupy BOSS Protection Group, tworzy dla swoich Klientów rozwiązania dopasowane do ich potrzeb.
SPRAWDŹ

MONITORING I SYSTEMY ALARMOWE

Monitoring obiektów 24 godziny na dobę. W chwili otrzymania sygnału operator stacji monitorowania niezwłocznie wysyła patrol interwencyjny będący najbliżej miejsca zdarzenia.
SPRAWDŹ

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA

Audyty bezpieczeństwa na utratę, kradzież lub naruszenie aktywów oraz wynikającego z tych zagrożeń przerwania ciągłości działania procesów biznesowych organizacji.
SPRAWDŹ