OCHRONA OSOBISTA

BOSS Protection Group organizując operacje ochrony osób kieruje się zasadą zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa przy minimalnej ingerencji w życie codzienne Klientów. W tym celu przeprowadzamy rozpoznanie umożliwiające nam oszacowanie ryzyka oraz sporządzenie odpowiedniego planu ochrony. Indywidualnie do każdego zlecenia dobieramy siły i środki niezbędne do skutecznej realizacji zadania. W zakresie ochrony osób oferujemy usługi takie jak: fizyczna ochrona osób, ochrona posesji, obiektów mieszkalnych i biurowych, zapewnienie bezpieczeństwa podczas podróży i wyjazdów służbowych.