OCHRONA FIZYCZNA

BOSS Protection Group świadczy usługę ochrony mienia realizowaną w formie stałej lub doraźnej. Oferujemy kompleksową usługę ochrony fizycznej obiektów zgodną
z wymaganiami Ustawy o ochronie osób i mienia i zapewniającą zabezpieczenia interesów naszych Klientów. Realizując usługę ochrony obiektu nie ograniczamy się jedynie do zapewnienia samych posterunków ochrony ale gwarantujemy realne wsparcie w postaci skutecznego systemu kontroli i nadzoru realizowanego przez doświadczonych koordynatorów ochrony. Wszyscy nasi pracownicy posiadają aktualne zaświadczenie o niekaralności a część z nich legitymuje się wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. W zależności od specyfiki chronionego obiektu nasi pracownicy wyposażani są w środki łączności bezprzewodowej, telefony komórkowe oraz środki przymusu bezpośredniego.

Pracownicy BOSS Protection Group posiadają jednolite umundurowanie zgodnie z Ustawą o ochronie osób i mienia a na potrzeby Klienta oferujemy dostosowanie umundurowania do specyfiki chronionego obiektu.