KIEROWANIE RUCHEM

BOSS Protection Group oferuje Państwu usługę kierowania ruchem drogowym zarówno kołowym jak i pieszym w trakcie robót prowadzonych w pasie drogowym, zarówno przy drobnych remontach jak i podczas większych inwestycji drogowych.
Roboty drogowe bardzo często wymagają zawężenia jezdni i wprowadzenia ruchu wahadłowego. Kierowanie ruchem może odbywać się za pomocą sygnalizacji świetlnej lub ręcznego kierowania ruchem.
Wszyscy nasi pracownicy wykonujący usługę kierowania ruchem drogowym ukończyli szkolenie i posiadają zaświadczenie wystawione przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 w sprawie kierowania ruchem drogowym.