AUDYT BEZPIECZEŃSTWA

BOSS Protection Group posiada w swojej ofercie usługę audytu bezpieczeństwa fizycznego, którego celem jest zbadanie stopnia narażenia organizacji na utratę, kradzież lub naruszenie aktywów oraz wynikającego z tych zagrożeń przerwania ciągłości działania procesów biznesowych organizacji. Audytowi poddane zostają: organizacja bezpieczeństwa fizycznego, dostawcy usług bezpieczeństwa fizycznego, stosowanie regulaminów, procedur i instrukcji regulujących ochronę mienia oraz określających zasady pracy w poszczególnych obszarach bezpiecznych, wynoszenia mienia, bezpieczeństwa sprzętu oraz zarządzanie i wykorzystanie systemów zabezpieczeń technicznych.